goniometr medyczny

Do czego służy goniometr medyczny?

Duży goniometr jest łatwym narzędziem używanym w medycynie do pomiaru kierunku ruchu w stawach. Dzięki podziałce od 0 do 360 stopni umożliwia dokładne określenie kątów. Jest to niezmiernie funkcjonalne urządzenie w diagnostyce i kontrolowaniu postępów fizjoterapii chorych. Goniometr stalowy jak jest zbudowany? Dzięki prostej konstrukcji, tani goniometr umożliwia dokładne pomiar kątów pomiędzy dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako element odniesienia, podczas gdy ramię ruchome jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Skala ulokowana na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, jaki potrzebujemy zmierzyć. Podczas wykonywania badań – inklinometr medyczny ważne jest przestrzeganie pewnych wytycznych. Poniżej przedstawiam kluczowe ruchy i zasady z użyciem goniometru:
1. Określenie pozycji elementów w wybranym wzorze odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów powinno się ustalić pozycję badanej kończyny lub stawu. Konieczne jest, aby badany znajdował się w pozycji komfortowej, a badacz miał określony widok na obszar, jaki będzie mierzony.
2. Wybór układu odniesienia: Wskazane jest określenie układu odniesienia, w jakim będą wykonywane pomiary. Dotyczy toż zarówno badanej kończyny, jak i jej bliskich części też innych struktur anatomicznych, które potrafią mieć wykonywane pomiary.


3. Wykonanie testów w normalnym systemie odniesienia: Podczas pomiarów powinno się zachować jednolitość i wykonanie ich w określonym układzie odniesienia. W przypadku stawów dwu- i trzyosiowych jest konieczność ustalenia, w jakiej płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma istotne znaczenie dla dokładności pomiarów.
4. Zapis wyników w systemie SFTR: Wyniki zdobyte podczas testów w jakich stosujemy goniometr medyczny https://med-store.pl/diagnostyka-fizjoterapeutyczna/pomiary-ruchomosci/20/93 są zapisywane zgodnie z systemem SFTR. Definicja tego systemu składa się z kluczowych liter określających płaszczyzny, w jakich sprawdzane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał duże zastosowanie nie wyłącznie w branży medycznej, ale także w operacjach państwowych i wojskowych. Poniżej przedstawiam następujące informacje na ten temat:
1. Użycie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był stosowany do przekazywania kierunku i kątów w nawigacji, przeważnie na morzu. Pomagał marynarzom określić położenie statku względem innych punktów lub kierunku w jakim płynęli.
2. Wykorzystanie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł również zastosowanie w działaniach wojennych. Był używany do określania zakresu i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr stosowano także jako środek sygnalizacyjny w wojsku oraz w sytuacjach społecznych. Był używany do przekazywania pozycji konkurencyjna oraz do przenoszenia komunikatów za usługą sygnałów. Dzięki swojej uniwersalności i możliwościom pomiarowym, goniometr stalowy był znaczącym narzędziem w różnych branżach, w tym także w branżach połączonych z bezpieczeństwem oraz obronnością.