logo

» Sala weselna
---------------------------------------
» Lista członków
» Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
» Szczególnie zasłużeni dla OSP Lubochnia
---------------------------------------
» Orkiestra
---------------------------------------
---------------------------------------
» Nasze wyposażenie
---------------------------------------
» O NAS - w skrócie
 
» PRZECZYTAJ!!!
---------------------------------------
» 10-ro przykazań prawego strażaka
---------------------------------------
» Modlitwa Strażaka
» Świety Florian
» Dzień Strażaka
» Stopnie (dystynkcje) PSP
» Dystynkcje OSP
» Odznaki OSP
---------------------------------------
» Przepisy OSP - praktyczne wyjaśnienia
---------------------------------------
» Rola i obowiązki Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP
---------------------------------------
» RODO w OSP
» ABC Strażaka
» Jak zachować się:
» Pierwsza pomoc
» Słownik pożarniczy
» Ochrona PPoż.
» Pożar - słownik
» Bezpieczeństwo w kuchni
» Potencjalne zagrożenia
» Bądź gotowy do ewakuacji
» Wypalanie traw
» Jak wezwać pomoc ?
» Kartki z dziejów pożarnictwa
---------------------------------------
» Humor
» FLAGA - zasady i terminy wywieszania
» Ciekawostki z innej beczki
---------------------------------------
» Jak zostać jednym z Nas
Lista członków OSP w Lubochni

Obrazy newsów: osp_3_3.jpg

 

(stan na dzień 31.04.2018r)

 

Listy członków z podziałem na:

1. Czlonków zwyczajnych - członków JOT w Lubochni

2. Członkowie zwyczajni ( czynni )

3. Członkowie zwyczajni - członkowie orkiestry ( działający głównie w naszej orkiestrze)

4. Członkowie sympatycy

5. Członkowie wspierający

6. Członkowie honorowi z podziałem na:

    a) członków zwyczajnych mających nadany tytuł czlonka honorowego

    b) członków honorowych nie będących członkami zwyczajnymi OSP

7. Członków OSP mających nadany tytuł członka - seniora OSP

8. Zmarłych członków OSP

 

 

Na dzień 31.04.2018r Nasza OSP liczy:

154 członków w tym:

140 członków zwyczajnych

10 członków sympatyków

6 członków wspierających

16 członków honorowych w tym:

- 14 członków zwyczajnych mających nadany tytuł członka honorowego

- 2 członków honorowych

19 członków ma nadany tutuł członka - seniora

 

W naszej OSP jest:

20 członków Orkiestry

36 kobiety