logo

» Sala weselna
---------------------------------------
» Lista członków
» Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
» Szczególnie zasłużeni dla OSP Lubochnia
---------------------------------------
» Orkiestra
---------------------------------------
---------------------------------------
» Nasze wyposażenie
---------------------------------------
» O NAS - w skrócie
 
» PRZECZYTAJ!!!
---------------------------------------
» 10-ro przykazań prawego strażaka
---------------------------------------
» Modlitwa Strażaka
» Świety Florian
» Dzień Strażaka
» Stopnie (dystynkcje) PSP
» Dystynkcje OSP
» Odznaki OSP
---------------------------------------
» Przepisy OSP - praktyczne wyjaśnienia
---------------------------------------
» Rola i obowiązki Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP
---------------------------------------
» RODO w OSP
» ABC Strażaka
» Jak zachować się:
» Pierwsza pomoc
» Słownik pożarniczy
» Ochrona PPoż.
» Pożar - słownik
» Bezpieczeństwo w kuchni
» Potencjalne zagrożenia
» Bądź gotowy do ewakuacji
» Wypalanie traw
» Jak wezwać pomoc ?
» Kartki z dziejów pożarnictwa
---------------------------------------
» Humor
» FLAGA - zasady i terminy wywieszania
» Ciekawostki z innej beczki
---------------------------------------
» Jak zostać jednym z Nas
Kierownictwo

 

Obrazy: zarzad_2015.jpg

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni

Imię, nazwisko Funkcja  telefon
Andrzej Józwik Prezes  504770047
Tomasz Grad Naczelnik  601339246
Marek Rusek Wiceprezes  609554800
Błażej Rusek Zastępca Naczelnika  792050998
Wiktor Grad Sekretarz  603770885
Michał Kopeć

Skarbnik

 607894339
Sławomir Schab II sekretarz  695303715
Piotr Porczyk kronikarz  518727570
Mirosław Reszka Gospodarz  

 


 

 

 

Obrazy: kr_2015.jpg

 Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni

Imię, nazwisko Funkcja  telefon
Radosław Stańdo Przewodniczący  504242767
Adam Stanisławski Wiceprzewodniczący  501627691
Maria Pecyna Sekretarz  604598482
Mirosław Cukier Członek Komisji rewizyjnej  605404599
Przemysław Jankowski Członek Komisji Rewizyjnej  

 

Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

w Lubochni 

Zarząd Oddziału

Imię Nazwisko Funkcja
 prezydium zarządu  
Kopeć Michał Prezes
Grad Michał Wiceprezes
Piotr Porczyk Komendant Gminny
Jóźwik Andrzej Skarbnik
Schab Sławomir

Sekretarz

Świech Paweł

członek prezydium

Czechowicz Zdzisław członek prezydium
 członkowie zarządu  
Pecyna Maria członek
Rusek Marek członek
Grad Tomasz członek
Przewoźny Tomasz członek
Wójciak Władysław członek
Kuźba Sylwester członek
Socha Mieczysław członek
członkowie wspierający Zarząd Oddziału Gminnego 
Wójciak Rafał  

 

Komisja Rewizyjna 

 

Imię Nazwisko Funkcja
Stańdo Radosław Przewodniczący
Cukier Mirosław zastępca przewodniczącego
Czechowicz Łukasz sekretarz
Knotek Mieczysław członek
Socha Mirosław członek

 

 

Składy organów władz innych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubochnia:

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Glinniku:

Zarząd:

prezes                   - Michał Grad

naczelnik               - Sylwester Kuźba

 

wiceprezes            - Mieczysław Knotek

z-ca naczelnika      - Grzegorz Karwasik

sekretarz               - Marcin Grad

skarbnik                 - Grzegorz Owczarek

kronikarz                - Mariusz Wójciak

gospodarz              - Władysław Wójciak

czlonek zarządu     - Jacek Flisiak

 

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący        - Jakub Głogowski

wiceprzewodniczący - Wiesław Politański

sekretarz                  - Łukasz Stańdo

 

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Małeczu:

Zarząd:

prezes                   - Zdzisław Czechowicz

naczelnik               - Tomasz Przewoźny

wiceprezes            - Paweł Jackowski

z-ca naczelnika      - Stanisław Wójciak

sekretarz               - Sławomir Mielczarek

skarbnik                 - Kazimierz Stańdo

gospodarz              - Janusz Jedliński

kronikarz                - Henryk Wałęsiak

czlonek zarządu     - Dariusz Szuba

 

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący        - Ryszard Szczur

 

wiceprzewodniczący - Konrad Jackowski

sekretarz                  - Łukasz Malka

  

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Jasieniu:

Zarząd:

prezes                     - Paweł Świech

zastępca prezesa    - Wojciech Głowacki

naczelnik                  - Mieczysław Reszka

zastępca naczelnika - Tadeusz Piecho

skarbnik                    - Mirosław Socha

kronikarz                   - Henryk Bernaciak

gospodarz                 - Zbigniew Grad

członek Zarządu        - Stanisław Kubryn

członek Zarządu        - Ryszard Rzepecki

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący             - Kazimierz Kopeć

z-ca przewodniczącego - Paweł Kukielak

członek                          - Piotr Socha

 

 

na kolejnej stronie Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Maz.