logo

» Sala weselna
---------------------------------------
» Lista członków
» Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
» Szczególnie zasłużeni dla OSP Lubochnia
---------------------------------------
» Orkiestra
---------------------------------------
---------------------------------------
» Nasze wyposażenie
---------------------------------------
» O NAS - w skrócie
 
» PRZECZYTAJ!!!
---------------------------------------
» 10-ro przykazań prawego strażaka
---------------------------------------
» Modlitwa Strażaka
» Świety Florian
» Dzień Strażaka
» Stopnie (dystynkcje) PSP
» Dystynkcje OSP
» Odznaki OSP
---------------------------------------
» Przepisy OSP - praktyczne wyjaśnienia
---------------------------------------
» Rola i obowiązki Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP
---------------------------------------
» RODO w OSP
» ABC Strażaka
» Jak zachować się:
» Pierwsza pomoc
» Słownik pożarniczy
» Ochrona PPoż.
» Pożar - słownik
» Bezpieczeństwo w kuchni
» Potencjalne zagrożenia
» Bądź gotowy do ewakuacji
» Wypalanie traw
» Jak wezwać pomoc ?
» Kartki z dziejów pożarnictwa
---------------------------------------
» Humor
» FLAGA - zasady i terminy wywieszania
» Ciekawostki z innej beczki
---------------------------------------
» Jak zostać jednym z Nas
1% podatku

Obrazy: pomocy.jpg

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU 

dla  OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  

w LUBOCHNI  

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubochni w 2009r uzyskała status organizacji pożytku publicznego Także i Ty możesz wspomóc jej działalność przekazując Swój 1%  podatku na jej rzecz. Aby odpisać 1% podatku dla OSP w Lubochni należy w odpowiednie miejsca na drukach PIT wpisać jej numer KRS:


0000128554

 

Zgodnie z art. 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik – osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku. A więc podatnik może samodzielnie decydować na co idzie jego 1% podatku. Płatnik podatku może wyrazić zgodę na podanie przez Urząd Skarbowy swoich danych oraz wskazać cel szczegółowy, na który mają zostac przeznaczone pieniądze. 

Obrazy: zoty_medal.jpg   Obrazy: zrebrny_medal.jpg   Obrazy: brzowy_medal.jpg

Każdy może wspomóc naszą działalność dokonując dobrowolnej wpłaty w dowolnej wysokości na nasze konto bankowe. OSP Lubochnia posiada konto bankowe w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. o numerze 86 8985 0004 0010 0142 3261 0002.

 Obrazy: symbol_jot.jpg