logo

» Sala weselna
---------------------------------------
» Lista członków
» Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
» Szczególnie zasłużeni dla OSP Lubochnia
---------------------------------------
» Orkiestra
---------------------------------------
---------------------------------------
» Nasze wyposażenie
---------------------------------------
» O NAS - w skrócie
 
» PRZECZYTAJ!!!
---------------------------------------
» 10-ro przykazań prawego strażaka
---------------------------------------
» Modlitwa Strażaka
» Świety Florian
» Dzień Strażaka
» Stopnie (dystynkcje) PSP
» Dystynkcje OSP
» Odznaki OSP
---------------------------------------
» Przepisy OSP - praktyczne wyjaśnienia
---------------------------------------
» Rola i obowiązki Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP
---------------------------------------
» RODO w OSP
» ABC Strażaka
» Jak zachować się:
» Pierwsza pomoc
» Słownik pożarniczy
» Ochrona PPoż.
» Pożar - słownik
» Bezpieczeństwo w kuchni
» Potencjalne zagrożenia
» Bądź gotowy do ewakuacji
» Wypalanie traw
» Jak wezwać pomoc ?
» Kartki z dziejów pożarnictwa
---------------------------------------
» Humor
» FLAGA - zasady i terminy wywieszania
» Ciekawostki z innej beczki
---------------------------------------
» Jak zostać jednym z Nas
Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
W naszej jednostce od wielu lat działa Jednostak otganizacyjno-techniczna
poniżej informujemy:
  • co to jest Jednostka Organizacyjno-Techniczna
  • kto wchodzi w skład JOT OSP w Lubochni

Przy jednostkach OSP działają Jednostki Operacyjno-Techniczne, będące społecznym odpowiednikiem jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Osoby wyznaczone do działania w strukturach takiej jednostki musza posiadać odpowiedni wiek (18-65 lat), posiadać aktualne badania lekarskie, jak również posiadać ukończone przeszkolenie pożarnicze – odpowiednie do zajmowanej funkcji. Skład JOT po zaalarmowaniu  zebraniu się w remizie, zostaje skierowany w miejsce zagrożenia i bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK 

JOT kieruje jednoosobowo naczelnik przy pomocy dowódców niższego szczebla.
Ponosi on odpowiedzialność statutową za przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność jednostki.
W czasie akcji ratowniczych dowodzi działaniami przy pomocy dowódców załóg.
Naczelnicy powinni na poszczególne kursy i szkolenia typować swoich członków w ten sposób, aby uzyskać normatyw dla odpowiedniej kategorii JOT.

BEZ UKOŃCZENIA KURSKU PODSTAWOWEGO CZŁONEK  JEDNOSTKI NIE MOŻE BYĆ DOPUSZCZONY DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH.

Członkowie powinni zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i nosić na umundurowaniu bojowym oznaczenia informujące o kategorii JOT i miejscowości będącej jej siedzibą.
Raz w roku powinna odbyć się weryfikacja kwalifikacji członków, przyjęcie nowych ratowników oraz pożegnanie tych,którzy z różnych względów nie przeszli weryfikacji
np. ze względu na stan zdrowia lub wiek .

 SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH :

* Naczelników
* Dowódców
*Kierowców
*Podstawowe
* Pierwsza Pomoc
* Ratownictwo chemiczne i ekologiczne
*Ratownictwo Wysokościowe
*Ratownictwo Techniczne (Od 2016 jest zawarte w kursie podstawowym)
*Eksploatacja, obsługa i konserwacja samochodów z drabiną mechaniczną
*Ratownictwo wodne
*Poszukiwawczo-ratowniczych
*Kierowanie ruchem drogowym
*Eksploatacja, obsługa i konserwacja samochodów z podnośnikiem