logo

» Sala weselna
---------------------------------------
» Lista członków
» Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
» Szczególnie zasłużeni dla OSP Lubochnia
---------------------------------------
» Orkiestra
---------------------------------------
---------------------------------------
» Nasze wyposażenie
---------------------------------------
» O NAS - w skrócie
 
» PRZECZYTAJ!!!
---------------------------------------
» 10-ro przykazań prawego strażaka
---------------------------------------
» Modlitwa Strażaka
» Świety Florian
» Dzień Strażaka
» Stopnie (dystynkcje) PSP
» Dystynkcje OSP
» Odznaki OSP
---------------------------------------
» Przepisy OSP - praktyczne wyjaśnienia
---------------------------------------
» Rola i obowiązki Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP
---------------------------------------
» RODO w OSP
» ABC Strażaka
» Jak zachować się:
» Pierwsza pomoc
» Słownik pożarniczy
» Ochrona PPoż.
» Pożar - słownik
» Bezpieczeństwo w kuchni
» Potencjalne zagrożenia
» Bądź gotowy do ewakuacji
» Wypalanie traw
» Jak wezwać pomoc ?
» Kartki z dziejów pożarnictwa
---------------------------------------
» Humor
» FLAGA - zasady i terminy wywieszania
» Ciekawostki z innej beczki
---------------------------------------
» Jak zostać jednym z Nas
Jak wezwać pomoc ?

Gdy potrzebujesz pomocy, możesz wezwać pomoc, dzwoniąc pod alarmowy numer 112. Pod numerem 112 zgłasza się oficer dyżurny straży pożarnej lub policji, który decyduje, jaką formę akcji ratowniczej należy podjąć i ewentualnie jakie służby wysłać do potrzebujących.

    Numer ratunkowy 112 jest przewidziany głównie dla osób, które nie umieją rozpoznać zagrożenia, którego są świadkami lub uczestnikami oraz dla cudzoziemców, którzy nie znają polskich numerów alarmowych.

 

    Należy pamiętać, aby używać go tylko w sytuacjach, gdy nie jesteśmy pewni, jaką służbę należy powiadomić lub gdy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wymagana jest obecność więcej niż jednej z wymienionych służb. Dobrym przykładem jest tu wypadek samochodowy, gdzie zazwyczaj jest niezbędna interwencja Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji w jednym czasie.

 

    Jednak w przypadkach, gdy sytuacja jednoznacznie wskazuje na rodzaj zagrożenia (nagłe zagrożenie życia u chorego, pożar, czy np. kradzież, pobicie) wskazane jest przekazywanie informacji o takim zdarzeniu pod odpowiednie numery ratunkowe:

 

999 – pogotowie ratunkowe,
998 – straż pożarna,
997 – policja,
Dzwonienie bezpośrednio do danej służby skróci czas przyjazdu na miejsce zdarzenia.

 

    Biorąc pod uwagę, że numer 112 łączy trzy najważniejsze służby odpowiadające za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz to, że ma służyć właściwej i jak najszybszej reakcji na dany rodzaj zagrożenia nie należy wykorzystywać tego numeru do niewłaściwych i nieuzasadnionych zgłoszeń. Wszystkie połączenia trafiające na ten numer (podobnie jak w przypadku numerów 997, 998 i 999) są nagrywane wraz z identyfikacją dzwoniącego (nawet w przypadku zastrzeżenia numeru).

 

    Dla właściwego przygotowania służb do odbierania zgłoszeń w innych językach planowane są szkolenia językowe opracowane specjalnie dla tej grupy pracowników.

 

    Celem usprawnienia przyjmowania ewentualnych zgłoszeń alarmowych przypominamy najważniejsze informacje wymagane w takich przypadkach.
Dzwoniąc pod numer alarmowy:

 

    Postaraj się mówić spokojnie i wyraźnie, przedstaw się a następnie podaj najistotniejsze informacje:

  • co się pali lub co się wydarzyło?
  • co zagraża życiu lub zdrowiu ludzkiemu, środowisku naturalnemu... ?

 

    Następnie postaraj się odpowiedzieć na zadawane przez dyspozytora pytania np. o dokładniejszy adres, opis miejsca zdarzenia, bliższą charakterystykę zagrożenia itp...

 

    Według nas najważniejszą rzeczą którą powinieneś podać jak najdokładniej jest dokładna lokalizacja pożaru, wypadku drogowego czy innego niebezpiecznego zdarzenia. Staraj się podać nie tylko suchy adres, ale jak najdokładniej opisać to miejsce, jednocześnie pamiętaj, że dyspozytor i ratownicy nie znają każdego człowieka w okolicy, więc raczej nie wskazane jest mówić, żeby „skręcić w lewo za domem Kowalskiego” i potem w prawo koło sklepu Nonckiewicza”. Podawaj dyspozytorowi charakterystyczne punkty topograficzne, charakterystyczne budynki, skrzyżowania, blisko których znajduje się pożar, czy wypadek.

 

    Nie blokuj numeru 112. Dyspozytorzy skarżą się, że często ludzie nie dzwonią w sprawach, dla których ten numer powstał, lecz w cudzysłowu "umilają" im pracę głuchymi telefonami bądź "soczystymi sformułowaniami".

 

    Przypominamy, że wykorzystywanie numerów ratunkowych w niewłaściwych celach i podawanie fałszywych informacji jest karalne oraz naraża na straty Skarb Państwa czyli każdego podatnika. Po zidentyfikowaniu sprawcy fałszywych wezwań wymagających interwencji służb ratowniczych sprawcę obciąża się kosztami wynikającymi z akcji nie wspominając już o konsekwencjach wynikających ze spowodowania zagrożenia dla zdrowia i życia np. osób ewakuowanych.

 

Numery alarmowe:

 

112 – numer alarmowy

 

999 – straż pożarna

 

998 – straż pożarna

 

997 – policja

992 - pogotowie gazowe

991 - pogotowie energetyczne