logo

» Sala weselna
---------------------------------------
» Lista członków
» Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
» Szczególnie zasłużeni dla OSP Lubochnia
---------------------------------------
» Orkiestra
---------------------------------------
---------------------------------------
» Nasze wyposażenie
---------------------------------------
» O NAS - w skrócie
 
» PRZECZYTAJ!!!
---------------------------------------
» 10-ro przykazań prawego strażaka
---------------------------------------
» Modlitwa Strażaka
» Świety Florian
» Dzień Strażaka
» Stopnie (dystynkcje) PSP
» Dystynkcje OSP
» Odznaki OSP
---------------------------------------
» Przepisy OSP - praktyczne wyjaśnienia
---------------------------------------
» Rola i obowiązki Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP
---------------------------------------
» RODO w OSP
» ABC Strażaka
» Jak zachować się:
» Pierwsza pomoc
» Słownik pożarniczy
» Ochrona PPoż.
» Pożar - słownik
» Bezpieczeństwo w kuchni
» Potencjalne zagrożenia
» Bądź gotowy do ewakuacji
» Wypalanie traw
» Jak wezwać pomoc ?
» Kartki z dziejów pożarnictwa
---------------------------------------
» Humor
» FLAGA - zasady i terminy wywieszania
» Ciekawostki z innej beczki
---------------------------------------
» Jak zostać jednym z Nas
Potencjalne zagrożenia

 

SPRZĘT I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
Wtyczki i przewody

»  Sprawdź dopuszczalne natężenie prądu bezpiecznika we wtyczce.
»  Jeśli użycie trójnika jest konieczne, należy upewnić się, że trójnik posiada wbudowany bezpiecznik, a całkowite natężenie prądu wyjściowego nie przekracza 13A. Uwaga! Jeden czajnik elektryczny jest zasilany prądem o natężeniu 13A.
Wyłącz z gniazdka urządzenia elektryczne, które nie są używane.
»  Nie wkładaj kabli pod dywany i wykładziny.
»  Sprawdź, czy przewody instalacji elektrycznej, wtyczki i gniazdka nie są uszkodzone. Zwróć uwagę na ślady przypalenia lub miganie światła.
»  Wymień zużyte przewody lub kable oklejone taśmą.
»  Unikaj przeciążenia gniazdek – do jednego gniazdka włączaj tylko jedną wtyczkę.
TELEWIZOR ODKURZACZ CZAJNIK DO 700W   DO 1000W   POWYŻEJ 1000W
Koce elektryczne
»  Nie należy składać koców elektrycznych, aby uniknąć splątania przewodów wewnątrz koca. Koce powinny być rozłożone lub zrolowane.
»  Koc elektryczny może być podłączony do źródła zasilania przez całą noc, pod warunkiem, że jest wyposażony w funkcję regulacji temperatury. W przeciwnym razie, należy wyłączyć zasilanie przed snem.

OŚWIETLENIE
»
  Nie stawiaj lamp i żarówek w pobliżu zasłon i innych tkanin.

Sprawdź, czy meble posiadają etykietę atestu ognioodporności.
Grzejniki przenośne
»  Grzejniki należy stawiać przodem do pomieszczenia, oparte o ścianę.
W miarę możliwości, należy przymocować grzejnik do ściany w celu zabezpieczenia przed przewróceniem.
»  Nie wolno stawiać grzejników przy zasłonach lub meblach i nie używać ich do suszenia odzieży.

PAPIEROSY
Co trzeci dzień ginie człowiek w pożarze spowodowanym niedopałkiem papierosa.

»  Postępuj odpowiedzialnie - przechowuj zapałki i zapalniczki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Papieros jest bardziej gorący niż sądzisz – papierosy mogą się palić w temperaturze ponad 700 ºC.
»  Zawsze używaj odpowiednich popielniczek.
»  Upewnij się, że całkowicie zgasiłeś papierosa.
»  Zachowaj ostrożność paląc papierosy gdy jesteś senny, zażywasz lekarstwa lub spożywałeś alkohol. Możesz
niepostrzeżenie usnąć, zapominając o zapalonym papierosie.
»  Nie pal w łóżku. Bardzo łatwo jest usnąć i podpalić pościel.

ŚWIECZKI
Świeczki to równie niebezpieczne, potencjalne źródło ognia.

»  Ustawiaj świeczki z dala od przedmiotów, które mogą się łatwo zająć od ognia, takich jak meble, tkaniny, zasłony itp.
»  Nie pozostawiaj świeczek bez dozoru.
»  Gaś świeczki przed pójściem spać.
Wystarczy moment nieuwagi, aby wzniecić pożar – Nie pozostawiaj świeczek w zasięgu dzieci i zwierząt.
»  Świece i świeczki do podgrzewacza mogą topić powierzchnie
z tworzywa sztucznego, np. obudowy telewizorów i wanien.
Zawsze ustawiaj świeczki na żaroodpornej powierzchni.

Zanim pójdziesz spać
»
  Wyłącz i odłącz z gniazdka zasilanie sprzętów i urządzeń elektrycznych, których nie używasz, o ile nie są to urządzenia przeznaczone do pracy bez przerwy jak np. zamrażarka czy magnetowid.
»  Wyłącz kuchenkę.
»  Wyłącz pralkę.
»  Wyłącz grzejniki i zabezpiecz je odpowiednio.
»  Zgaś świeczki i papierosy.
»  Zamknij drzwi wewnętrzne w domu – przy zamkniętych drzwiach ogień rozprzestrzenia się wolniej.

Inne zagrożenia
Lampy stoją daleko od zasłon i innych materiałów łatwopalnych

Zapałki i zapalniczki znajdują się poza zasięgiem dzieci
Meble z tapicerką posiadają etykietę ognioodporności
Regularna kontrola i konserwacja
Raz w tygodniu: - kontrola baterii czujników dymu.
Raz w roku: - wymiana baterii czujników dymu (dotyczy modeli bez gwarancji na
10-letnią trwałość);
- kontrola sprawności zbiornika grzewczego wody; 
- kontrola sprawności innych większych urządzeń elektrycznych.
Co 10 lat: - wymiana czujnika dymu.
W nocy ryzyko obrażeń w wyniku pożaru jest większe – wypracuj w sobie nawyk sprawdzania bezpieczeństwa pożarowego każdorazowo przed pójściem spać.