logo

» Sala weselna
---------------------------------------
» Lista członków
» Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
» Szczególnie zasłużeni dla OSP Lubochnia
---------------------------------------
» Orkiestra
---------------------------------------
---------------------------------------
» Nasze wyposażenie
---------------------------------------
» O NAS - w skrócie
 
» PRZECZYTAJ!!!
---------------------------------------
» 10-ro przykazań prawego strażaka
---------------------------------------
» Modlitwa Strażaka
» Świety Florian
» Dzień Strażaka
» Stopnie (dystynkcje) PSP
» Dystynkcje OSP
» Odznaki OSP
---------------------------------------
» Przepisy OSP - praktyczne wyjaśnienia
---------------------------------------
» Rola i obowiązki Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP
---------------------------------------
» RODO w OSP
» ABC Strażaka
» Jak zachować się:
» Pierwsza pomoc
» Słownik pożarniczy
» Ochrona PPoż.
» Pożar - słownik
» Bezpieczeństwo w kuchni
» Potencjalne zagrożenia
» Bądź gotowy do ewakuacji
» Wypalanie traw
» Jak wezwać pomoc ?
» Kartki z dziejów pożarnictwa
---------------------------------------
» Humor
» FLAGA - zasady i terminy wywieszania
» Ciekawostki z innej beczki
---------------------------------------
» Jak zostać jednym z Nas
Dystynkcje OSP

Dystynkcje członków OSP, Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP

Dystynkcje członków Zarządu Odziału Gminnego ZOSP RP, Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP

Dystynkcje członków Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP

Dystynkcje członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP, Wojewódzkiego Sądu Honorowego ZOSP RP

Dystynkcje członków Zarządu Głownego ZOSP RP, Głownej Komisji Rewizynej ZOSP RP, Głownego Sądu Honorowego ZOSP RP

Dystynkcja
Członek zarządu
Dystynkcja
Członek głównej komisji rewizyjnej
Dystynkcja
Członek głównego sądu honorowego
Dystynkcja
Członek prezydium zarządu głównego
Dystynkcja
Wiceprzewodniczący głównej komisji rewizyjnej
Dystynkcja
Wiceprzewodniczący głównego sądu honorowego
Dystynkcja
Przewodniczący głównej komisji rewizyjnej
Dystynkcja
Przewodniczący głównego sądu honorowego
Dystynkcja
Wiceprezes zarządu głównego
Dystynkcja
Prezes zarządu głównego
Dystynkcja
Kapelan krajowy

w dalszej części przedstawiamy historyczne dystynkcje OSP