logo

» Sala weselna
---------------------------------------
» Lista członków
» Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
» Szczególnie zasłużeni dla OSP Lubochnia
---------------------------------------
» Orkiestra
---------------------------------------
---------------------------------------
» Nasze wyposażenie
---------------------------------------
» O NAS - w skrócie
 
» PRZECZYTAJ!!!
---------------------------------------
» 10-ro przykazań prawego strażaka
---------------------------------------
» Modlitwa Strażaka
» Świety Florian
» Dzień Strażaka
» Stopnie (dystynkcje) PSP
» Dystynkcje OSP
» Odznaki OSP
---------------------------------------
» Przepisy OSP - praktyczne wyjaśnienia
---------------------------------------
» Rola i obowiązki Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP
---------------------------------------
» RODO w OSP
» ABC Strażaka
» Jak zachować się:
» Pierwsza pomoc
» Słownik pożarniczy
» Ochrona PPoż.
» Pożar - słownik
» Bezpieczeństwo w kuchni
» Potencjalne zagrożenia
» Bądź gotowy do ewakuacji
» Wypalanie traw
» Jak wezwać pomoc ?
» Kartki z dziejów pożarnictwa
---------------------------------------
» Humor
» FLAGA - zasady i terminy wywieszania
» Ciekawostki z innej beczki
---------------------------------------
» Jak zostać jednym z Nas
Stopnie (dystynkcje) PSP

DYSTYNKCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
( Na pagonach i ubraniach specjalnych ) 

stopnie_psp.jpg
stopnie_psp_2.jpg


 na następnej stronie historyczne dystynkcje Państwowej Straży Pożarnej

- z lat 1951 - 1952

 na kolejnych stronach dla ciekawych stopnie innych formacji:

a) polskie:
- stopnie Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych RP
- stopnie Marynarki Wojennej RP
- stopnie zniesione w dniu 1 lipca 2004r
- stopnie policyjne
- stopnie Straży Granicznej
- stopnie Straży Miejskiej i Straży Gminnej
- stopnie Służby Celnej
- stopnie Słuzby Lesnej
- stopnie Straży Marszałkowskiej
- stopnie Straży Ochrony Kolei
- stopnie Słuzby Więziennej
- stopnie Inspekcji Transportu Drogowego
- stopnie Słuzby Celnej
- stopnie Żeglugi Śródlądowej
- stopnie Zarządu Gospodarki Wodnej
- stopnie Ochotniczych Hufców Pracy
- stopnie warty cywilnej podległej MON
- stopnie slużb wewnetrznych (bankowej, poczty, portów lotniczych, Zamku Królewskiego w Warszawie)
- górniczy strój (stopnie górnicze)
- PKP
 
b) stopnie historyczne polskich formacji wojskowych i mundurowych:
- Związek Strzelecki
- legiony:
   1 Brygada
   2 Brygada
   Legiony Polskie 1916 - 1917
- Wielkopolska 1919:
   Wojsko Wielkopolskie
   Straż Obywatelska
- Wojsko Polskie:
    1917 - 1918
    1925 - 1938
    1938 - 1939
    Polskie Siły Zbrojne 1940 - 1945
 
c) stopnie innych państw aktualnie obowiązujące:
- stopnie Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych
- stopnie Korpusu Marines Stanó Zjednoczonych
- stopnie wojsk lądowych i lotnictwa Niemiec
- stopnie sił zbrojnych (wojska lądowe i siły powietrzne) Federacji Rosyjskiej
 
d) stopnie nieistniejących polskich organizacji
- ORMO