Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017r
Dodane przez slawek dnia Luty 05 2017 20:45:45

Obrazy: zaproszenie_na_zebranie_2017_b.jpg


Treść rozszerzona

Uchwała nr 6

Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni z dnia 6 marca 2016r

 

w sprawie ustalenia składek członkowskich

Na podstawie § 38 pkt 2  Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni Walne Zebranie Sprawozdawcze postanawia ustalić następującą wysokość składek członkowskich:

§1

Składki członkowskie za 2016r wynoszą:

- dla członków zwyczajnych 10 zł

- dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 20 zł

- dla członków wspierających na kwotę deklarowaną w deklaracji przystąpienia do OSP 

  jednak nie mniejszą niż kwota 10 zł

- dla członków sympatyków 10zł

§2

Składki członkowskie za 2017r będą wynosiły:

- dla członków zwyczajnych 20 zł

- dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 30 zł

- dla członków wspierających na kwotę deklarowaną w deklaracji przystąpienia do OSP 

  jednak nie mniejszą niż kwota 20 zł

- dla członków sympatyków 20zł

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obrazy: zaproszenie_na_zebranie_2017_b.jpg