logo

» Sala weselna
---------------------------------------
» Lista członków
» Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
» Szczególnie zasłużeni dla OSP Lubochnia
---------------------------------------
» Orkiestra
---------------------------------------
---------------------------------------
» Nasze wyposażenie
---------------------------------------
» O NAS - w skrócie
 
» PRZECZYTAJ!!!
---------------------------------------
» 10-ro przykazań prawego strażaka
---------------------------------------
» Modlitwa Strażaka
» Świety Florian
» Dzień Strażaka
» Stopnie (dystynkcje) PSP
» Dystynkcje OSP
» Odznaki OSP
---------------------------------------
» Przepisy OSP - praktyczne wyjaśnienia
---------------------------------------
» Rola i obowiązki Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP
---------------------------------------
» RODO w OSP
» ABC Strażaka
» Jak zachować się:
» Pierwsza pomoc
» Słownik pożarniczy
» Ochrona PPoż.
» Pożar - słownik
» Bezpieczeństwo w kuchni
» Potencjalne zagrożenia
» Bądź gotowy do ewakuacji
» Wypalanie traw
» Jak wezwać pomoc ?
» Kartki z dziejów pożarnictwa
---------------------------------------
» Humor
» FLAGA - zasady i terminy wywieszania
» Ciekawostki z innej beczki
---------------------------------------
» Jak zostać jednym z Nas
uchwały zarządu OSP

Po awarii naszej strony zostały nadrobione zaległości i zostały opublikowane dotychczas nieopublikowane uchwały Zarządu z 2017 i 2018r:

2017r:

nadanie odznak "Honorowy członek OSP:

http://www.osplubochnia.pl/downloads.php?cat_id=23&download_id=268

rezygnacja z funkcji członka Zarządu

http://www.osplubochnia.pl/downloads.php?cat_id=23&download_id=269

skreślenie z listy członków dh. Jana Józwika

http://www.osplubochnia.pl/downloads.php?cat_id=23&download_id=270

powołanie doradcy Zarządu

http://www.osplubochnia.pl/downloads.php?cat_id=23&download_id=271

przyjęcie nowych członków

http://www.osplubochnia.pl/downloads.php?cat_id=23&download_id=272

przyjęcie nowego członka

http://www.osplubochnia.pl/downloads.php?cat_id=23&download_id=273

skreślenie z listy członków dh. Józefa Muszyńskiego

http://www.osplubochnia.pl/downloads.php?cat_id=23&download_id=274

2018

przeznaczenie środków finansowych

http://www.osplubochnia.pl/downloads.php?cat_id=23&download_id=275

sprawy członkowskie

http://www.osplubochnia.pl/downloads.php?cat_id=23&download_id=276

skreślenie z listy członków dh. Jerzego Kopcia

http://www.osplubochnia.pl/downloads.php?cat_id=23&download_id=278

ustalenie daty obchodów 100-lecia OSP Lubochnia

http://www.osplubochnia.pl/downloads.php?cat_id=23&download_id=279