logo

» Sala weselna
---------------------------------------
» Lista członków
» Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
» Szczególnie zasłużeni dla OSP Lubochnia
---------------------------------------
» Orkiestra
---------------------------------------
---------------------------------------
» Nasze wyposażenie
---------------------------------------
» O NAS - w skrócie
 
» PRZECZYTAJ!!!
---------------------------------------
» 10-ro przykazań prawego strażaka
---------------------------------------
» Modlitwa Strażaka
» Świety Florian
» Dzień Strażaka
» Stopnie (dystynkcje) PSP
» Dystynkcje OSP
» Odznaki OSP
---------------------------------------
» Przepisy OSP - praktyczne wyjaśnienia
---------------------------------------
» Rola i obowiązki Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP
---------------------------------------
» RODO w OSP
» ABC Strażaka
» Jak zachować się:
» Pierwsza pomoc
» Słownik pożarniczy
» Ochrona PPoż.
» Pożar - słownik
» Bezpieczeństwo w kuchni
» Potencjalne zagrożenia
» Bądź gotowy do ewakuacji
» Wypalanie traw
» Jak wezwać pomoc ?
» Kartki z dziejów pożarnictwa
---------------------------------------
» Humor
» FLAGA - zasady i terminy wywieszania
» Ciekawostki z innej beczki
---------------------------------------
» Jak zostać jednym z Nas
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017r
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017r

Uchwała nr 6

Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni z dnia 6 marca 2016r

 

w sprawie ustalenia składek członkowskich

Na podstawie § 38 pkt 2  Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni Walne Zebranie Sprawozdawcze postanawia ustalić następującą wysokość składek członkowskich:

§1

Składki członkowskie za 2016r wynoszą:

- dla członków zwyczajnych 10 zł

- dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 20 zł

- dla członków wspierających na kwotę deklarowaną w deklaracji przystąpienia do OSP 

  jednak nie mniejszą niż kwota 10 zł

- dla członków sympatyków 10zł

§2

Składki członkowskie za 2017r będą wynosiły:

- dla członków zwyczajnych 20 zł

- dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 30 zł

- dla członków wspierających na kwotę deklarowaną w deklaracji przystąpienia do OSP 

  jednak nie mniejszą niż kwota 20 zł

- dla członków sympatyków 20zł

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obrazy: zaproszenie_na_zebranie_2017_b.jpg