logo

» Sala weselna
---------------------------------------
» Lista członków
» Jednostka Organizacyjno - Techniczna OSP w Lubochni
» Szczególnie zasłużeni dla OSP Lubochnia
---------------------------------------
» Orkiestra
---------------------------------------
---------------------------------------
» Nasze wyposażenie
---------------------------------------
» O NAS - w skrócie
 
» PRZECZYTAJ!!!
---------------------------------------
» 10-ro przykazań prawego strażaka
---------------------------------------
» Modlitwa Strażaka
» Świety Florian
» Dzień Strażaka
» Stopnie (dystynkcje) PSP
» Dystynkcje OSP
» Odznaki OSP
---------------------------------------
» Przepisy OSP - praktyczne wyjaśnienia
---------------------------------------
» Rola i obowiązki Zarządu, Komisji Rewizyjnej i osób funkcyjnych w OSP
---------------------------------------
» RODO w OSP
» ABC Strażaka
» Jak zachować się:
» Pierwsza pomoc
» Słownik pożarniczy
» Ochrona PPoż.
» Pożar - słownik
» Bezpieczeństwo w kuchni
» Potencjalne zagrożenia
» Bądź gotowy do ewakuacji
» Wypalanie traw
» Jak wezwać pomoc ?
» Kartki z dziejów pożarnictwa
---------------------------------------
» Humor
» FLAGA - zasady i terminy wywieszania
» Ciekawostki z innej beczki
---------------------------------------
» Jak zostać jednym z Nas
Powitanie
Zbieramy na pomnik
Zbieramy na pomnik

Obrazy: florian_2.jpg


Kursy prawa jazdy dla członków OSP

UWAGA

Kursy prawa jazdy z dofinansowaniem !!!!!!

Szanowni Państwo,

         Naszym głównym celem jest pomoc dla strażaków skupionych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie województwa łódzkiego w uzyskaniu środków finansowych na podniesienie kwalifikacji w zakresie uzyskania prawa jazdy kat. B, C, CE, D.

Z uwagi na fakt, iż projekt skierowany jest do osób pracujących zawodowo zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie jak również do pracodawców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, strażak ochotnik, który chce skorzystać z naszych usług, musi spełnić powyższe warunki i posiadać zgodę pracodawcy na wnioskowanie o środki na kurs prawa jazdy.

         Centrum Szkoleń i Doradztwa „EXPERT” przeprowadza cały proces aplikowania o środki na kursy prawa jazdy dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje. Proces jest szybki. Niezbędne jest wypełnienie ankiety przez pracodawcę, u którego zatrudniony jest strażak jak również przez samego zainteresowanego. Ankietę wysyła się na naszego e-maila a my na jej podstawie dokonujemy aplikacji środków, będąc z pracodawcą w stałym kontakcie telefonicznym. Po pozytywnej weryfikacji w ciągu ok. 10 dni następuje podpisanie umowy. Następnie strażak zgłasza się do wskazanej szkoły jazdy i rozpoczyna kurs.


uchwały zarządu OSP

Po awarii naszej strony zostały nadrobione zaległości i zostały opublikowane dotychczas nieopublikowane uchwały Zarządu z 2017 i 2018r:


Dotacja na wymianę pieca na terenie gminy Lubochnia

DOTACJA NA WYMIANĘ PIECA

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Programu Priorytetowego pn.: „Program Ograniczania Niskiej Emisji — edycja II” Wójt Gminy Lubochnia informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji na zadania realizowane w budynkach/lokalach mieszkalnych polegające na likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków opalanych paliwami stałymi oraz zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające odpowiednie wymagania emisyjne.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, które dotyczą m.in.:

  1. zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem,
  2. demontażu istniejących instalacji i urządzeń,
  3. wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u. w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu,
  4. wykonania przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej, pod warunkiem, że w budynku/lokalu mieszkalnym co najmniej 50% powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.

Kwota maksymalnego dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, dla źródeł ciepła o mocy do 40 kW nie może przekraczać limitów określonych w Programie, które wynoszą odpowiednio:

 


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego

W dniu 20 kwietnia 2018r odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubochni. Posiedzeniu przewodniczył dh. Michał Kopeć. W trakcie posiedzenia ustalono kalendarz imprez w 2018r:


100-lecie
100-lecie

Obrazy: clip_13.jpg

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu naszej jednostki ustalono termin uroczystości z okazji 100 rocznicy powstania OSP w Lubochni.


Walne Zebranie Sprawozdawcze
Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 12 marca 2017r w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Zdjęcie użytkownika OSP Lubochnia.


żałoba
żałoba

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni

składa kondolencje 

dla pogrążonej w smutku rodziny naszego druha

ś.p. Jana Józwika

zmarłemu w dniu 13 marca 2017r

członkowi naszej OSP od 1965r., wieloletniemu członkowi

Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP


Turniej Wiedzy Pożarniczej
Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 1 marca br.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubochni odbyły się gminne eliminacje  edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju wzięło udział 9 uczestników (szkoła podstawowa), w drugiej grupie wiekowej (gimnazja) - 7 uczestników.

Celem konkursu jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Konkurs służy ponadto upowszechnianiu przepisów i zasad postępowania na wypadek pożaru, kształtuje umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i dostarcza wiedzy w temacie organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Uczestników turnieju, opiekunów i jurorów powitali: Wójt Gminy Lubochnia – Tadeusz Józwik, Sekretarz Gminy – Maria Jolanta Ochota oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lubochni- druh Michał Kopeć.

DSCN6217


Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017r
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017r

UWAGA

NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ:

12 marca 2017r o godz. 12:00


Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017r
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017r

Obrazy: zaproszenie_na_zebranie_2017_b.jpg